- Liv med lyst -

TIDSLINJE

1983

 Lasses familie flytter fra København til Jyderup. Far Søren Trolddal, har fået sit første embede som præst. Familien kender kun Jyderup fra en cykelferie med overnatning på campingpladsen ved Skarresø.

 Familien fandt Jyderup smuk og hyggelig og søger derfor embedet. Lasse er 7 år gammel og starter på den lokale skole.

Lasse vokser således op i Jyderup med fire søskende, far er præst og mor er sygeplejerske og senere demensspecialist.

 Pia vokser op i Silkeborg med en slagteruddannet far, der har været selvstændig grossist hele Pias liv. Pias mor er uddannet kok, men bliver hjemmegående, da Pia kommer til Verden.

2000 - 2006

Marts 2000: Lasse og Pia “møder” hinanden som naboer på Lærerseminariets kollegie.

Storken kommer flyvende med børnene i 2002 + 2004 + 2006 + 2009: Både Lasse og Pia arbejder som skolelærere.

Sommeren 2006: Pia og Lasse flytter i Bofællesskabet Stokken i Jyderup. Her er der madordning og hurtigt kommer Lasse til at elske at ”være kok” (ansvarlig) for fredagsmiddagen for omkring 60 bofæller.

På et tidspunkt spørger nogle venner, om Lasse vil lave mad til deres kommende fest. Dette gentager sig og snart er det venners venner eller længere ude, Lasse får forespørgsler fra. Det ender med et weekend-firma med CVR-nummer

Forår 2016

08. Januar 2016: Lasse fylder 40 år og på samme dag overtager Pia & Lasse det lokale cateringfirma ”Festen”. De køber goodwill og lejer sig ind i køkkenet. Lasse stopper som lærer, men afslutter først en afgangsklasse i juni.

Forår 2016: Jyderup Menighedsråd søger om tilladelse til at rive hele Præstegaarden ned og bygge en ny tidssvarende præstebolig til den nye præst. Lasses far er gået på efterløn 1-2 år tidligere. Præsteembedet – og Præstegaarden har stået tom siden. Holbæk Kommune afviser ansøgningen.

 Menighedsrådet søger om tilladelse til at rive længerne ned og kun bevare hovedhuset. Også dette afviser Holbæk Kommune.

Samtidig er der borgermøder om Præstegaardens overlevelse og fremtid. Menighedsrådet beslutter at sætte Præstegaarden til salg. Da Pia & Lasse hører dette, skriver de et brev til menighedsrådet med et forslag om at gå i dialog om et evt. køb.

 

Efterår 2016

01.November: Pia & Lasse indgår lejemål af Præstegaarden. De underskriver en foreløbig købskontrakt, men med forbehold for den kommende lokalplansændring. 

16.November: Det første arrangement i den gamle Konfirmandstuen afholdes.

01.December: Pia stopper som skolelærer og starter fuldtid på Præstegaarden.

Maden laves i køkkenet på Rådbjergvej og transporteres til Præstegaarden. Anretning, afrydning og opvask foretages i det gamle privatkøkken, som Lasses forældre har lavet i 1990´erne.

En lang proces indledes med ansøgning om ændring af Lokalplan og kommunetillægsplan. Der afholdes borgermøde og forslaget kommer i høring.

Samtidig arrangerer Pia & Lasse “Folkekøkken” i den gamle Konfirmandstue – ca. hver 14. dag. Lokale jyderuppere kommer til aftensmad med dessert og spiser ved langborde.

2017 - 2018

Start 2017: Pia & Lasse indretter en lille, rustik gårdbutik i den ene lade. Den åbner d. 08. April 2017.

25. Oktober 2017: Lokalplanen bliver vedtaget i Byrådet. Vinteren går med byggeriet af nyt industrikøkken.

01. Juli 2018: Det nye industrikøkken i den gamle hestestald indvies. Pia & Lasse arrangerer små fester i konfirmandstuen, laver diverse mad ud af huset, herunder to daglige frokostordninger til lokale firmaer og diverse events samt har åbent i den lille gårdbutik. 

2018/2019: Pia & Lasse kommer med i udviklingsprojektet ”Velkommen i Baghaven” under LAG, som har til formål at styrke små aktører langs Istidsruten.

Det bliver et stort vendepunkt for Præstegaardsparret. Michella Schack der faciliterer forløbet, bliver hurtigt en kæmpe støtte for Pia & Lasse – og deres projekt. 

2019 - 2021

Februar 2019: Pia & Lasse modtager Jyderup Erhvervsforenings Mønsterbryderpris. Det er første gang, den bliver uddelt og overraskelsen er stor.

September 2019: Pia & Lasse bevilges tilskud under LAG-Ordningen og drømmen om en café på Præstegaarden er nu et stort skridt tættere på realisering.

Vinteren 2019/2020: Den gamle ko- og grisestald renoveres til større butik samt café.

Foråret 2020: Corona-nedlukning.

01. April 2020: Den nye og større gårdbutik åbner i den ene ende af længen. Caféområdet er endnu ikke færdigt. 

05. Juni 2020: P.g.a. Corona, beslutter Pia & Lasse, at åbne Caféens diskområde samt to små borde indendøre først.

Hele sommeren serveres ved de to borde samt udeservering i krogen på gårdspladsen.

22. September 2020: Med efterårets komme, bliver de indendørs siddepladser nødvendige og i september står denne del af caféen færdig. 

Vinteren 2021: Under Corona står den gamle Konfirmandstue, som Pia & Lasse havde lavet om til et lille selskabslokale, helt tom og da Pias mor, der nu er blevet alene, har brug for noget mindre at bo i, indrettes Konfirmandstuen derfor til en lille lejlighed til hende.

 

2022

Igennem år 2022 udvides antallet af siddepladser i caféen flere gange.

September 2022: Pia, Lasse og Børnene flytter ud af Præstegaarden, og begynder at omdanne Hovedhuset til en stor livsstilsbutik.

02. Oktober 2022: Den nye store livsstilsbutik i Hovedhuset åbner officielt og der holdes Åbent Hus for alle interesserede gennem hele dagen. 

02. Oktober 2022: Gårdcaféen udvides med dobbelt så mange siddepladser – og samtidig åbnes “Stalden” op – Et lille hyggeligt selskabslokale, til afholdelse af små sammenkomster & dagsmøder.

Bestil BORD

Ønsker du at bestille bord til flere end 7 personer - Ring på tlf. 22 79 90 90

Mindre selskaber op til 12 personer er velkommen i restauranten.